Rekisteri- ja tietosuojaseloste

AntenniPlus asiakasrekisteri ja verkkosivusto

Tämä on AntenniPlus:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2016. Viimeisin muutos 02.05.2022.

1. Rekisterinpitäjä

AntenniPlus Tmi / Petri Siren
Hemmintie 10 e 39
04600 Mäntsälä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petri Siren, antenniplus@gmail.com, puh. 045 357 3118

3. Rekisterin nimi

AntenniPlus asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteiden ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakassuhteen muodostuminen palvelun tilaajan ja AntenniPlus:n välillä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat; yksityisasiakkaita koskien: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakkaan kanssa käyty viestintä; yritysasiakkaita koskien: toimeksiantajan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, yrityksen nimi, toimeksiantajan asema yrityksessä, yrityksen posti- ja laskutusosoite sekä toimeksiantajan kanssa käyty viestintä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään käyttäjältä itseltään. Tietolähteitä ovat antenniplus.fi -verkkosivuston lomakkeet sekä sähköpostitse ja puhelimitse tapahtuneet yhteydenotot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, jotka liittyvät asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen. AntenniPlus ei pyydä erillistä lupaa tietojen luovuttamiseen niiltä osin, kuin se on välttämätöntä asiakkaan tilaaman palvelun toimittamiseksi.

8. Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle

Verkkosivuston (antenniplus.fi) keräämiä tietoja voidaan luovuttaa EEA-alueen ulkopuolelle verkkosivustoa koskevan liikenteen osalta. Nämä tiedot ovat täysin anonymisoituja, eikä niitä voida yhdistää tiettyyn henkilöön tai organisaatioon. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EEA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia tämän rekisterin tietoja säilytetään suojatussa laitesalissa sijaitsevassa tietokantapalvelimessa. Tiedot ovat vahvasti salattuja mahdollisten tietoturvamurtojen takia, eikä niihin ole pääsyä ilman tässä tietosuojaselosteessa mainittua yhteyshenkilöä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin tallennetulla yksityishenkilöllä on oikeus tarkastaa sekä poistattaa rekisteriin merkityt tiedot niiltä osin, kun ne ovat henkilötietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeutettuja.